Menu

Wet en regelgeving

Verkeersregels voor de scootmobiel

 • Bestuurders van een scootmobiel zijn weggebruikers met een gehandicaptenvoertuig. Je mag met een gehandicaptenvoertuig zowel binnen als buiten de bebouwde kom rijden.
 • De maximumsnelheid op de rijbaan is 45 km/uur. Op het (brom)fietspad is en blijft de maximumsnelheid 30 km/uur binnen de bebouwde kom en 40 km/uur daarbuiten.
 • De maximale afmetingen zijn: 1,10 meter breed, 2 meter hoog en 3,50 meter lang.
 • Een gemotoriseerd gehandicaptenvoertuig mag op de rijbaan rijden, behalve op auto- en autosnelwegen. De bestuurder ervan mag er ook mee op het fietspad en het voetpad. Op een fietspad heeft de bestuurder dezelfde rechtspositie als een fietser. Op het voetpad heeft de bestuurder rechtspositie als een voetganger. Op het voetpad en trottoir is de maximumsnelheid 6 km/u. Dit om de kans op letselschade voor voetgangers te verminderen.
 • Op een zebrapad heb je voorrang net als een voetganger. Je scootmobiel mag je op het trottoir parkeren.
 • Een bestuurder moet minimaal 16 jaar oud zijn om een elektrische rolstoel, scootmobiel of ander gemotoriseerd gehandicaptenvoertuig te mogen besturen. Tenzij het voertuig is uitgerust met een elektromotor die het niet sneller dan 10 km/u kan laten rijden. Dan geldt geen minimumleeftijd.
 • Voor bovenstaande eis kan een bestuurder wel een ontheffing aanvragen op grond van artikel 5 van het Reglement rijbewijzen. De ontheffing moet worden aangevraagd bij de instantie die de wegen beheert waarop u rijdt. Meestal is dit de gemeente of provincie. Voor rijkswegen is dat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).
 • Elk gemotoriseerd gehandicaptenvoertuig moet verzekerd zijn. Een verzekerd voertuig is te herkennen aan een verzekeringsplaatje aan de achterzijde. De letters van het verzekeringsplaatje moeten sinds 1 mei 2010 groen zijn. Op gehandicaptenvoertuigen is een kenteken niet nodig.
 • Op een scootmobiel of gehandicaptenvoertuig (gemotoriseerd) is overdag bij slecht zicht en ‘s nachts voor- en achterlicht verplicht, wanneer u gebruikmaakt van de rijbaan, het fietspad of het fiets/bromfietspad.
 • Bij een ongemotoriseerd gehandicaptenvoertuig hoeft alleen licht te worden gevoerd bij slecht zicht overdag of ‘s nachts wanneer u gebruikmaakt van de rijbaan, het fietspad of het fiets/bromfietspad.
 • Berijders van een scootmobiel hebben geen rijbewijs nodig. Ook is het niet nodig een bromfietscertificaat te behalen. Als het de eerste keer is dat je met een scootmobiel gaat rijden is het raadzaam voldoende instructielessen te nemen.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Gemeenten voeren de Wmo uit en iedere gemeente legt andere accenten. Voor meer info kijkt u op de site van de Rijksoverheid.

Persoons Gebonden Budget (PGB)

Mensen met een Persoons Gebonden Budget (PGB) kunnen zelf de zorg regelen die zij door ziekte, handicap of ouderdom nodig hebben. Ze krijgen een geldbedrag waarmee zij zorg, hulp of begeleiding kunnen inkopen. Dit dossier behandelt het PGB gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Voor meer info kijkt u op de site van de Rijksoverheid.

Voordelen PGB

Zelf kiezen? Dat kan!
Wanneer u een medische indicatie heeft en in aanmerking komt voor een scootmobiel of driewielfiets via de gemeente kunt u ook kiezen voor een Persoons Gebonden Budget (PGB). Sinds 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van kracht en moet de gemeente u deze mogelijkheid bieden. Een PGB is een geldbedrag waarmee u zelf uw vervoer mag aanschaffen en onderhouden.

Een driewielfiets of scootmobiel via een PGB heeft een aantal voordelen:

 • kiest zelf de leverancier
 • U kiest zelf model, uitvoering en kleur
 • U kiest zelf voor 3 of 4 wielen
 • U kiest zelf voor uw pechhulp abonnement
 • U kiest zelf voor onderhoud of onderhoudscontract
 • U krijgt altijd een geheel nieuw voertuig met volledige garantie
 • U wordt eigenaar van het voertuig

Natuurlijk heeft uw gemeente daar wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Het is daarom verstandig dit met uw gemeente te bespreken omdat het per gemeente kan verschillen.

Let op: bij vervoer vanuit de WMO krijgt u (bijna) altijd te maken met een eigen bijdrage. Vraag altijd wat uw eigen bijdrage zal worden! Dit kan per maand of per 4 weken zijn en kan soms oplopen tot flinke bedragen.

Mocht u niet aanmerking komen voor vervoer vanuit de WMO of u wilt hier geen gebruik van maken en u heeft niet de mogelijkheid om zelf ineens deze aanschaf te bekostigen, dan vertellen we u graag meer over de mogelijkheid van financieren. Dit kan, afhankelijk van aanbetaling en looptijd, al vanaf € 49,- per maand. Zie pagina Financiering.

Verzekeringsplicht

Voor alle scootmobielen waarmee u in openbare ruimtes komt of op de openbare weg, geldt dat deze minimaal verzekerd dienen te zijn voor WA (Wettelijk Aansprakelijkheid), zodat schade die aan anderen wordt toegebracht gedekt is. Het is natuurlijk verstandig om een goede scootmobiel meteen voor All Risk (WA, eigen schade en diefstal) te verzekeren. Zie ook Verzekeringen.

Voor fietsen met hulpmotor geldt dat wanneer deze zelfstandig kunnen voortbewegen (dus ook zonder dat u mee trapt), u deze minimaal voor WA (Wettelijke Aansprakelijkheid) dient te verzekeren. Het is natuurlijk verstandig om een goede fiets meteen voor All Risk (WA, eigen schade en diefstal) te verzekeren. Zie ook Verzekeringen.

Scootmobiel Eindhoven | Scootmobiel Veldhoven | Scootmobiel Helmond | Driewielfiets Volwassenen | Elektrische driewieler | Driewielfietsen voor volwassenen